Adobe Flash Player NPAPI 28.0.0.161

Adobe Flash Player NPAPI 28.0.0.161

Adobe Systems Incorporated – 1,1MB – Freeware – Android iOS Windows Mac Linux
ra khỏi 167 phiếu

Nhận được từ Adobe Systems Incorporated

image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Ngày nay, Internet đã đạt đến một mức độ mà nó là, theo tỷ lệ rất lớn, truy cập cho giải trí. Điều này tìm thấy chủ yếu trong các hình thức truyền thông, với hầu hết các trang web dựa trên công cụ đặc biệt để có được các trò chơi video, âm thanh và thậm chí kết xuất. Adobe Flash Player là công cụ được sử dụng chính cho thao tác này và tìm thấy trên hầu hết các máy tính vào ngày hôm nay.

Tổng quan

Adobe Flash Player NPAPI là một Freeware phần mềm trong danh mục Truyền thông được phát triển bởi Adobe Systems Incorporated.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 26.829 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Adobe Flash Player NPAPI là 32.0.0.465, phát hành vào ngày 08/12/2020. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 20/11/2014. Phiên bản phổ biến nhất là 32.0.0.465, được sử dụng bởi 39 % trong tất cả các cài đặt.

Adobe Flash Player NPAPI đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/iOS/Windows/Mac/Linux. Tải về tập tin có kích thước 1,1MB.

Người sử dụng của Adobe Flash Player NPAPI đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Adobe Flash Player NPAPI!

Cài đặt

người sử dụng 26.829 UpdateStar có Adobe Flash Player NPAPI cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản